Nội dung, hình ảnh, video clip về Danh ngôn con người mới nhất

Tuyển tập những câu danh ngôn con người hay nhất (1)

Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được – Lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ
Ở đời có ít miệng lưỡi xấu hơn là tai nghe chuyện xấu
Chúng ta vẫn tưởng rất nhiều người tốt, thật ra họ chỉ là những người nhu nhược mềm yếu
Hy vọng là một liều thuốc không trị khỏi bệnh, nhưng nó khiến ta chịu đựng đau khổ được lâu
Quyền lợi làm cho con người tối tăm, ngu muội
Tâm chẳng được điều nghĩa thì chẳng được vui – Thân không được

Cập nhật hình ảnh Danh ngôn con người phong phú và đa dạng nhất.

Chủ đề: Danh ngôn con người