Nội dung, hình ảnh, video clip về Danh ngôn công việc mới nhất

Tuyển tập những câu danh ngôn công việc hay nhất

Đừng khoe sự khởi đầu của công việc mà hãy khoe khi bạn đã làm xong công việc
Đối với năng lực thì chỉ có một cách chứng minh đó là hành động
Đường tuy ngắn, không đi không đến – Việc tuy nhỏ, không làm không nên
Cứ tiến lên – Cứ tiến lên – Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải – Nhưng tôi vẫn tiến lên
Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách
Không có áp lực, không có kim cương
Không có lao động,

Cập nhật hình ảnh Danh ngôn công việc phong phú và đa dạng nhất.

Chủ đề: Danh ngôn công việc