Tổng hợp những câu danh ngôn cuộc sống hay nhất (6)

Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là… bạn không hiểu chính mình
Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là… bạn không hiểu chính mình

Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành ,,, dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn
Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành ,,, dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn

Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội
Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội

Chia sẻ bài viết "Tổng hợp những câu danh ngôn cuộc sống hay nhất (6)"

Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình
Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình

Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ - Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn
Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ – Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn

Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác
Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác

Nếu bạn không mù, thì đừng dùng tai để hiểu tôi
Nếu bạn không mù, thì đừng dùng tai để hiểu tôi

Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn
Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn

Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua
Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi
Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi

Bài viết liên quan "Tổng hợp những câu danh ngôn cuộc sống hay nhất (6)"