Tổng hợp những câu danh ngôn tình yêu hay nhất (3)

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả
Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả

Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt
Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt

Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy
Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy

Chia sẻ bài viết "Tổng hợp những câu danh ngôn tình yêu hay nhất (3)"

Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng
Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng

Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết

Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em

Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường

Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn

Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi
Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi

Tình yêu là một vị thần trẻ con - Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém
Tình yêu là một vị thần trẻ con – Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém

Bài viết liên quan "Tổng hợp những câu danh ngôn tình yêu hay nhất (3)"